Oü Puuraie tegutseb juba 5 aastat. Peamisteks töödeks  on OHTLIKE  PUUDE   RAIE  hoonete läheduses, kasutades selleks erinevaid abivahendeid (tõstuk , vints jne) . Töid teostavad õppinud ja omaala profid. 

  Vastutame 100% hoonete ja muude objektide eest, mis jäävad puude raadiusesse tööde tegemise ajal.

 Enneta suuri torme ja eemaldame Teie ohtlikud puud hoonete lähedusest, enne kui on hilja!

  Hinnapakkumine ohtlike puude raieks  on TASUTA. Tööpiirkond üle Eesti.