- Ohtlike puude raie ( tõstukiga, vintsiga, abroristi langetus).

- Puude kärpimine ( kuivanud ja ohtlike okste eemaldamine).

- Konsultastioon (vanade puude tervisliku seisukorra hindamine, uute puude rajamise plaan).

- Haljashalade korrashoid.

 

 Lume eemaldus katustelt , jääpurikate tõrje.